O Nas

Formalny początek naszej działalności to maj 2007 r. Spółka DMK Inżynieria posiada siedzibę w Rybniku i operuje na terenie całego kraju, w branży budownictwa inżynieryjnego i komunikacyjnego. Przedsiębiorstwo zostało powołane w celu realizacji prac projektowych oraz budowy i przebudowy obiektów inżynierskich oraz budowlanych takich jak: mosty, wiadukty, estakady, kładki, tunele, drogi, hale, parkingi.
Staramy się świadczyć powyższe usługi z jak najwyższą jakością, kierując się zasadami etyki biznesowej, dbając o satysfakcję i komfort użytkowników naszych realizacji oraz hołdując przy tym zasadzie „zrównoważonego rozwoju”.
Inżynieria, w szczególności mosty i drogi, to od wielu lat pasja zarządzających i pracowników naszego Przedsiębiorstwa, a nasze nieformalne motto mogłoby brzmieć:

Polskie drogi i mosty- skracamy dystans.